kontrollrum

Kontrollrummet är stort och bekvämt och erbjuder neutral lyssning. Här finns allt som behövs för att spela in och mixa både analogt och digitalt.

Spelar du in digitalt kan du välja mellan att spela in via studiodatorn som har Logic och ProTools. Eller, om du jobbar i Mac, så tar du med dig din egen dator och ansluter dig till studions UAD Apollo 16 + Apollo 8. Då jobbar du i dina egna program och sparar allt till din egen hårddisk.

Analogt eller digitalt?

Att spela in analogt skiljer sig mycket från att spela in digitalt. Bandkompression, bandtyp och inspelningshastighet är saker som har en avgörande inverkan på soundet.

 

Processen

Ock­så själ­va inspel­ning­sprocessen skil­jer sig myck­et från den dig­i­ta­la. Inte minst för att du har färre kanaler jäm­fört med dig­i­talt. Här är det 24 kanaler som gäller efter­som det är antalet kanaler på ton­hu­vudet på Otari MX 80-bandaren.

Om du är van vid att job­ba i en DAW så är 24 kanaler förstås en begrän­sning. Färre kanaler bety­der beslut “här och nu”. Man måste tän­ka utrymme­sekonomiskt, fun­dera över om man verk­li­gen har utrymme för 12 mickar enbart på trummorna.

 

Förberedelser

För­bere­delser­na för ana­log inspel­ning är mer omfat­tande än vid dig­i­tal inspel­ning. Banspelaren avmag­ne­tis­eras och rengörs, band avmag­ne­tis­eras och bakas eventuellt.

 

Låna band gratis!

Om du ska spela in analogt och sedan dig­i­talis­era kan du låna band gratis här. Dessa band raderas efter använ­dan­det och åter­an­vänds i andra projekt.

Viktigt!

Vill du spara dina inspel­ningar på 2″ band måste du ta med egna band hit. Hör abso­lut av dig innan i så fall. Om du tar med dig egna band måste band­spelaren kali­br­eras för din band­typ. Kali­brering måste vi ta extra betalt för.

• Otarin är kali­br­erad för inspel­ning på 499-band.
• Stud­ern är kali­br­erad för 900-band.

Mellanting

Ett mel­lant­i­ng är att trac­ka grun­der­na analogt, dig­i­talis­era och sedan job­ba vidare med pålägg i den dig­i­ta­la domänen.

Studions Otari MX80 har ägts av producenten Douglas Carr och använts för inspelningar av artister som Leila K, Army of Lovers, Meja och Ace of Base.

Kontrollrummet

Mixer­bord: Tri­dent Series 65, 24 ch
Mon­i­tor­er: Urei 813 + Snake Speakers
Band­spelare: Otari MX80, 2″, 24 ch, Stud­er A 807, 1/4″

Out­board: Här finns bl a UAD LA-610, Tube-Tech LCA-2B, Stock­tron­ics plåtre­verb, Roland RE-501 och Even­tide H910.

Mikro­fon­er: Ehrlund hand­byg­g­da rör­mickar, Ehrlund Ehr, ‑D och ‑E mickar, band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7 och SM 57, Sennheis­er, Röde med flera.

Med­hörn­ing: Hear­back sys­tem med 5 st per­son­li­ga mixers.

Att låna mickar och outboard ingår i studiohyran. Du kan också ta med dina egna prylar som du känner dig bekant med. Ring och rådgör innan.

Tel 070–206 99 18 eller mail.