Spela in. Sof­ta. Vis­ste du att du kan spela in, relaxa och till och med bo i en mysig stu­dio på lan­det i Dalar­na? LÄS MER Spela in. Sof­ta. Vis­ste du att du kan spela in, relaxa och till och med bo i en mysig stu­dio på lan­det i Dalar­na? LÄS MER Rymd. 90 kvm inspel­ningsrum, 5 m takhöjd. Två förstärkar-/sång­bås. Gott om vin­tagepry­lar. Job­ba helt analogt eller spela in dig­i­talt! Läs mer
studion

2,5 timme från Stockholm

2,5 timme från Stock­holm finns ett före det­ta mis­sion­shus från 1800-talet. Här finner du en plats där folk sam­lats för kon­tem­pla­tion i över 100 år. Numera är reli­gio­nen ersatt av kreativitet. Still­heten finns kvar och bidrar till lus­ten att ska­pa. Och du kan bo här medan du job­bar. Bara park­era och kom in.