room
Du är här:

Studions största tillgång är det stora inspelningsrummet. 90 kvm med 5,5 meter i takhöjd. Ljud får chansen att blomma ut ordentligt. Stora möjligheter för experiment med mickplaceringar.

Inspelningsrummet

Inspel­ningsrum­met står på en egen betong­plat­ta. Rum­met har dub­bla ytter­väg­gar och tak. Min­i­malt med läck in och ut. Väg­gar­na är av trä och kabler­ade för mikro­fon­er, hög­ta­lare, re-amp­ing med mera.

 

Förstärkar-/sångbås

Det finns två förstärkar-/sång­bås med fön­ster in mot inspel­ningsrum­met, vilket innebär bra sep­a­ra­tion mel­lan instru­menten även om du trackar live. Behändigt om man vill gå in och laga några ton­er här och där.

 

Lyssning med Hearbackmixers

Under inspel­nin­gen mixar du din egen med­hörn­ing med Hear­back­mix­ers. Det finns 5 st per­son­li­ga mix­ers. Två hör­lur­sut­gån­gar i varje.

Möjligheternas rum

Sto­ra inspel­ningsrum­met har träväg­gar och vin­klat och däm­pat tak. Rum­met är inte livlöst men heller inte res­o­nant. Det mes­ta låter bra i rum­met, rakt av. Sång­pålägg sker oftare i inspel­ningsrum­met än i sångbås.

 

Mikrofonplaceringar

En sak som är unik, och som jag hop­pas att du tar dig tid att exper­i­mentera med, är alla möj­ligheter när det gäller mikro­fon­plac­eringar. Ambi­ens­mickar på läk­taren, ute i köket eller i hallen på övervånin­gen kan addera myck­et till din inspel­ning. Ett bra trumljud är inte så svårt att få till.

Det finns en hel del roli­ga och udda instru­ment att fär­ga med. Tim­pani, pianon, orglar, stråk­mask­in­er, syn­thar med mera.

 

Analogt eller digitalt – valet är ditt

Du kan spela in på 2″ band eller dig­i­talt. Trac­ka live eller spår för spår. Job­ba med klick eller skip­pa det totalt. Valet är fritt. Och valen är många.

Teknik

Mikro­fon­er
Myck­et Ehrlund-mikro­fon­er här, bland annat 2 st hand­byg­g­da rör­mickar av Göran Ehrlund him­self. Ett par Ehrlund EHR, 6 st Ehrlund ‑D och ‑E mickar, band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7 och SM 57:or, Sennheis­er, Röde med flera.

Låne­in­stru­ment
Pre­mier Res­onator trum­set, tim­pani, con­gas, 2 akustiska pianon, syn­thar, stråk­mask­in­er, kon­tra­bas, akustiska och elek­triska gitar­rer, elbas och myck­et annat.

Förstärkare
Mar­shall, Bass­man, Roland Jazz Cho­rus, Music Man och Acoustic. Allt från 60- och 70-tal.

Att låna mikrofoner, instrument och förstärkare ingår i dygnshyran och kostar inget extra!

Några kunder

Nyhetsbrev

Nyheter och erb­ju­dan­den bara för dig som prenumererar!

    Frågor?

    Hör av dig om du har frå­gor eller vill boka.
    Använd gär­na formuläret.
    Det går ock­så bra att ringa på 070–206 99 18 eller maila mig på ola@omnivox.nu