studion

2,5 timme från Stockholm

2,5 timme från Stockholm finns ett före detta missionshus från 1800-talet. En plats där folk samlats för kontemplation i över 100 år. Numera är religionen ersatt av kreativitet. Stillheten finns kvar och bidrar till lusten att skapa. Och du kan bo här medan du jobbar. Bara parkera och kom in.