bo

Bra grej: det går bra att bo här under tiden du jobbar.

Enkelt men trevligt

På bot­ten­plan finns ett kök. Här finns kyl/frys, spis med ugn, micro och diskmaskin.
Här finns ock­så WC, badrum med bad­kar.
Sovrum­men lig­ger en trap­pa upp. Ett av sovrum­men har en kakel­ugn som går att elda i. Det finns även en bäddsof­fa på nedre plan.

• Självhushåll. Ta med egna lakan, hand­duk och mat.
• Inga hus­d­jur tillåt­na.
• Ej rökn­ing inomhus.

Vad kostar det?
Dagshyran är 4.300:-
Tekniker: 400:-/tim
Moms tillkom­mer.

I priset ingår:
• Full till­gång till allt — stu­dio, kon­troll­rum, mickar, instru­ment osv 8 tim.
• Lån av inspel­nings­band ingår. Ban­den raderas och åter­an­vänds.
• Om du bokar flera dagar i rad ingår över­nat­tning i gästlä­gen­heten som lig­ger i direkt anslut­ning till stu­dion. Säng, kök och badrum.
• Wi-fi ingår.

Hur beta­lar man?
• Före­tag fak­tur­eras.
• Pri­vat­per­son­er beta­lar vid inspel­ningstillfäl­let. Swish eller kon­tant.

Vad ska jag ta med?
Det är självhushåll så:
• Ta med lakan, pås­lakan, örn­gott och hand­duk.
• Ta med mat och dryck. Det finns ett ICA ett par minut­er från stu­dion.

Finns det park­er­ing?
Ja, det finns fri park­er­ing. Plats för 4 – 5 bilar.

Vad hän­der om något går sön­der?
• Som hyres­gäst ans­varar du för att sovrum och kök läm­nas i sam­ma skick som det var när du kom. Sam­ma sak gäller för mikro­fon­er och instru­ment. Repa­ra­tioner orsakade av oak­t­sam hanter­ing, proffs-städ­ning osv deb­it­eras.

Något annat att tän­ka på?
• Inga hus­d­jur är tillåt­na inne, varken i stu­dion eller bode­len.
• Ingen rökn­ing tillåten inne.
• Ingen dryck på förstärkare, pianon, mixer­bord osv.

Vad kan man göra i krokarna?

Du har troli­gen inte tid. Men. Det kan pig­ga upp att göra något helt annat en stund. Här är lite tips på kor­ta utfly­k­ter.

I närheten:

Skogsprom­e­nad
20 min i sko­gen kan göra under för inspi­ra­tio­nen! Storsko­gen är bara några minut­er bort.

Jog­ging
Det finns även gott om små slin­grande grusvä­gar att promen­era eller jog­ga på.

Ski­dor
Är du här på vin­tern så kan du åka utför i Romme Alpin som lig­ger bara 1 km från stu­dion.

Bad
Det finns flera bad­sjöar i närheten. 15 min med bil.

 

Lite längre utflykter:

Sevärt
Frost­brunns­dalen, 10 min med bil, är en speciell plats väl värd ett besök. Torsång, 20 min, är inte heller dumt. Pop­ulärt café vid älven + Dalar­nas äld­s­ta kyr­ka, från 1500-talet.

Lop­pis­ar
Det finns mån­ga lop­pis­ar i krokar­na. Bil är ett måste dock efter­som de lig­ger utsprid­da. Det är lätt att fyn­da på allt mel­lan möbler och musikin­stru­ment. Frå­ga gär­na om tips.

Bor­länge
Bil eller buss. Busshållplats finns 200 m från stu­dion. I Bor­länge finns butik­er och restau­ranger, shop­ping­cen­tret Kupolen och myck­et annat.

Musik & ute­liv
House of Blues och Lil­jan i Bor­länge är liveställen med server­ing.
I juli finns musik­fes­ti­valer som Peace & Love och Dalarock­en.

 

Vill du ha lite fler tips kan du tit­ta in t ex här.

Frågor och funderingar?

Har du frå­gor och fun­deringar när det gäller bokn­ing, tider med mera? Hör av dig!
Använd gär­na for­muläret.
Det går ock­så bra att ringa på 070–206 99 18 eller maila mig på ola@omnivox.nu