Bromander Guitars

Jag lärde känna Jonas Bromander för några år sedan utifrån att han arbetar med omvärldsanalys. Han har skrivit böcker i ämnet. Han är också docent i religiös sociologi. Vi arbetade tillsammans på ett projekt och kom att prata om mycket annat än marknadsföring för vår gemensamma kund. Det visade sig bland annat att han bygger…